Conversie optimalisatie voor Afval Ophaal Dienst

van waardevolle inzichten naar concrete optimalisaties

Over Afval Ophaal Dienst

Afval Ophaal Dienst is een organisatie die particulieren en bedrijven ontzorgt door afval op te halen en op de juiste plekken te laten verwerken. Klanten kunnen via de website een afspraak maken. Op het afgesproken tijdstip komt Afval Ophaal Dienst langs met het juiste materiaal. De klant hoeft enkel aan te wijzen waar het afval staat en de medewerkers van Afval Ophaal Dienst laaien het in. Daarna wordt zoveel mogelijk gerecycled.

Vraag

Afval Ophaal Dienst heeft een sterke groeiambitie. Om meer klanten te realiseren worden verschillende acties ondernomen zoals de inzet van SEA en SEO. Maar naast het vergoten van het verkeer ligt een belangrijke uitdaging bij het verzilveren van dit verkeer. Door de website te optimaliseren middels CRO wordt het rendement uit de marketingactiviteiten vergroot. Daarom is mij de vraag gesteld om een CRO onderzoek en advies uit te voeren.

Aanpak

De basis van een CRO strategie is om inzicht te vergaren in wat het gedrag van gebruikers is en waarom dat dit gedrag zo is. Om dit te analyseren zijn verschillende onderzoeksmethodes ingezet:

 • Kwantitatieve analyse. Hiermee is in kaart gebracht wat het gedrag van bezoekers is op de website aan de hand van Google Analytics data. Denk daarbij aan hoe de funnel doorlopen wordt, waar bezoekers afhaken, etc. Ook is geanalyseerd vanaf welke touchpoints bezoekers op de website komen en met welke (search) intentie.
 • Via de tool Clarity zijn heatmaps, clicksmap en recordings Dit biedt meer inzicht in hoe bezoekers de website gebruiken.
 • Middels Hotjar is een online enquête ingezet om de motivatie te achterhalen en wat bezoekers ervan weerhoudt om een afspraak in te plannen.
 • Met gebruikerstesten hebben we inzicht gekregen in waarom bezoekers bepaald gedrag vertonen. Daarbij hebben we technieken als de ‘vijfsecondetest’ uitgevoerd, onderzocht of het aanbod duidelijk is en is feedback verzameld over verbeterpunten.
 • Klantenservice data geeft vaak super waardevolle inzichten. Zo ook bij Afval Ophaal Dienst waar klanten ingevulde formulieren gebruiken om extra vragen te stellen of feedback te geven.

Werkwijze Conversie Optimalisatie

Stap 1. Doel bepalen

Stap 1 is bepalen wat het doel is van het CRO-programma. Wil je het aantal offerteaanvragen laten stijgen of toch liever de online bestellingen? Gaan we voor meer conversies of zien we meer kansen in het verhogen van de gemiddelde bestelwaarde? Het bepalen van het doel is het startpunt voor het goed uitvoeren van de volgende stappen.

Stap 2. Data

Zonder de juiste data, is het niet mogelijk om conversie optimalisatie toe te passen. Hier zijn twee redenen voor:

 1. Allereerst zorgt data voor belangrijke inzichten om verbeterpunten op te baseren.
 2. Ten tweede zorgt de data ervoor dat gemeten wordt of optimalisaties het gewenste effect behalen.

In deze wordt inzichtelijk gemaakt welke data er is, of deze goed gemeten wordt en welke data mogelijk nog ontbreekt.

Wanneer de juiste data wordt gemeten en er voldoende data is, wordt de balans opgemaakt middels een 0-meting. Waar staat de website momenteel? Hoeveel (micro-)conversies zijn er, hoeveel bezoekers heeft de website, hoeveel omzet wordt er gegenereerd, etc.

Stap 3. Inzichten vergaren

Dan kan het echte werk beginnen. In deze stap is het doel zoveel mogelijk te leren over gebruikers. Hiervoor zijn verschillende methodes mogelijk. Welke onderzoeksmethode relevant is, is afhankelijk van de situatie en het doel waarvoor je wilt optimaliseren. Vaak is het een combinatie van meerdere bronnen. Mogelijke onderzoeksmethodes zijn:

 • Kwantitatieve data analyse. Analyse aan de hand van bijvoorbeeld Google Analytics of CRM data-bronnen.
 • Gebruikerstesten
 • Recordings
 • Heatmaps/clicksmaps
 • Online enquêtes/polls
 • Journey mapping

Stap 4. Optimalisaties formuleren

Gegarandeerd komen uit de stap ‘inzichten vergaren’ optimalisaties naar voren. Vaak zelfs zoveel dat goed prioriteren essentieel is. Optimalisaties worden omschreven als concrete hypotheses. Een hypothese helpt je om duidelijk te krijgen welke aanname je gaat testen. Wanneer je dit niet doet en slechts een nieuw design test, kun je niet verklaren waarom het effect beter of slechter is. Zodra je concreet weet wat je test, kun je betrouwbaardere conclusies trekken en er meer van leren. Vervolgens kan een bevestigde hypothese op meerdere plekken worden getest.

Alle hypotheses worden geprioriteerd op basis van (minimaal) een drietal kenmerken:

 1. hoeveel tijd het kost om de hypotheses te toetsen en te implementeren?
 2. wat is de verwachte impact is van de optimalisatie?
 3. hoe groot is de potentie van de optimalisatie (op hoeveel bezoekers passen we het toe)

Deze stap zorgt voor een totaaloverzicht van geprioriteerde optimalisatiekansen.

Stap 5. Valideren

Voor de hypotheses met de hoogste prioriteit wordt bepaald wat de next step is. Betreft het een ‘fix’ waarvan met 100% zekerheid gezegd kan worden dat het de conversie ten goede komt (bijvoorbeeld bij een bug), dan wordt de aanpassing direct doorgevoerd.

Wanneer het gaat om een optimalisatie dan wordt de hypothese eerst gevalideerd. Waarom? Omdat hoe graag we ook zouden willen, gedrag nou eenmaal niet (volledig) te voorspellen is. Daarom maken we binnen CRO gebruik van inzichten, ervaring en kennis om tot de beste ideeën te komen die vervolgens door experimenten worden gevalideerd.

Idealiter worden de ideeën gevalideerd middels een A/B-test of MVT-test. Met zo’n test zet je een zo simpel mogelijke uitwerking op van het idee om allereest aan te kunnen tonen of de aanpassing daadwerkelijk een positieve impact heeft.

 • Je krijgt continue inzicht in het gedrag van gebruikers

 • Je leert de behoefte van je doelgroep beter kennen waardoor je ook je product/dienst kan optimaliseren

 • Ideeën voor optimalisaties worden gevalideerd. Hierdoor weet je zeker dat je geen geld en tijd investeert in optimalisaties die geen positief effect hebben

 • Bij een geslaagd CRO-programma kun je de mediaspend verlagen terwijl het aantal conversies behouden blijft

 • Het rendement van je marketingactiviteiten en platform gaat omhoog

 • De optimalisaties zorgen voor een betere gebruikerservaring

In totaal zijn er 9 databronnen geanalyseerd

37.683

Google Analytics

Gebruikers

51

Hotjar

Respondenten enquête

527

Boekingen

Unieke boekingen met unieke wensen

134

Clarity

Recordings

36

Clarity

Heatmaps en clickmaps

6

Gebruikerstesten

In gesprek met bezoekers

Voordelen Conversie Optimalisatie

Het grootste voordeel van CRO is uiteraard het behalen van betere of meer conversies. Maar wanneer Conversie Optimalisatie op een structurele wijze wordt ingezet, zijn er meer voordelen:

 • Je krijgt continue inzicht in het gedrag van gebruikers

 • Je leert de behoefte van je doelgroep beter kennen waardoor je ook je product/dienst kan optimaliseren

 • Ideeën voor optimalisaties worden gevalideerd. Hierdoor weet je zeker dat je geen geld en tijd investeert in optimalisaties die geen positief effect hebben

 • Bij een geslaagd CRO-programma kun je de mediaspend verlagen terwijl het aantal conversies behouden blijft

 • Het rendement van je marketingactiviteiten en platform gaat omhoog

 • De optimalisaties zorgen voor een betere gebruikerservaring

Freelance CRO Specialist

Wil jij het rendement van je website vergroten door aan de slag te gaan met CRO? Of kan je enkel wat hulp gebruiken bij één van de aspecten zoals het vergaren van inzichten of het uitvoeren van een CRO scan? Stuur dan een berichtje en dan gaan we samen aan de slag.

Tevreden klanten, daar word ik blij van

Wij zijn ontzettend blij met Irma! Ze heeft ons vanaf het begin geholpen goed inzicht te krijgen in onze data. Daarnaast komt ze continue met verbeterpunten en heeft ze ons geholpen prioriteiten te stellen op basis van onze bedrijfsdoelstellingen. Ook past ze ontzettend goed in ons team, is ze gezellig en voelt ze dezelfde passie voor onze missie als wijzelf. Kortom, krijg je de kans om met haar samen te werken, meteen doen!

Lieke Danenberg , Co-founder This is ELFIN

Inmiddels werken we als Kerasom BV al geruime tijd samen met Irma. De start van haar eigen bedrijf viel precies samen met de hulpvraag die wij op dat moment hadden: Een complexe en belangrijke migratie van een zeer belangrijk e-commerce concept dat uit haar jasje was gegroeid. Zij heeft dit van A tot Z begeleidt en ervoor gezorgd dat alles vlekkeloos is verlopen. Dit concept is hiermee vele malen sterker geworden én klaar om nog veel verder door te groeien. Uiteraard blijft Irma hier nauw bij betrokken, almede bij een 6-tal andere projecten binnen ons bedrijf. De inmiddels behaalde resultaten tonen namelijk onomstotelijk aan dat we haar kennis ontzettend hard nodig hebben. Irma biedt ons structuur in alle lopende projecten, is uiterst betrouwbaar en bovenal gewoon een heel fijn persoon om mee samen te werken.

Bart van Santvoort, E-commerce Manager Kerasom

Begin dit jaar zijn wij een CRO traject met Irma gestart. Een expertise waar wij nog niet bekend mee waren maar wat een eye-opener! Het werk van Irma heeft tot op heden alle verwachtingen overtroffen en is van directe toegevoegde waarde voor de organisatie.  Irma is méér dan kundig, betrokken en helder/concreet in communicatie. Een absolute aanwinst voor onze organisatie en een aanrader voor velen!

Lieke Wouters, Marketing Manager Afvalophaaldienst.nl

Al langere tijd werk ik met Irma samen. Haar strategieën die ze vervolgens vertaalt in schaalbare en behapbare projecten hebben hun vruchten afgeworpen. Kwalitatieve marketing. Van géén organisch verkeer naar een ruime meerderheid. Van tientallen bezoekers per maand naar duizenden.  Haar ervaring van zowel klant- als bureauzijde werkt erg prettig. Ze begrijpt uitdagingen en helpt deze op te knippen in concrete to-do’s om nooit het einddoel uit het oog te verliezen.

Remmelt van Tol, digitaal strateeg Griepalert.nl

Irma is een sterke aanvulling op ons online marketing kernteam. Met haar grondige aanpak, scherpe analyses en het nakomen van afspraken hebben wij Irma als vaste online marketing partner verbonden aan Partout.

Jeroen Valkenburg, Digitaal strateeg Partout

Wil je zichtbaarheid zijn in de zoekresultaten van Google, dan kan ik je Irma Rietjens van harte aanbevelen. Ze is een ervaren online marketingspecialist met kennis van zowel het technische als het tekstuele aspect van SEO & SEA. Het complete plaatje dus! Irma is iemand van afspraak is afspraak. Ze is gedreven, schakelt snel, levert kwaliteit en heeft vaak aan één woord genoeg. Een prettige samenwerking, die wat ons betreft nog lang niet stopt!

Puck Aerns, Eigenaar communicatie bureau Strooploos

Klaar voor online groei?

Laten we kennismaken en vertel me wat jouw online ambitie is. Dan gaan we deze samen waarmaken.